1 2 »
  • Wysokoestetyczny, światłoutwardzalny materiał wypełnieniowy.
  • Światłoutwardzalna, widoczna w RTG pasta na bazie wodorotlenku wapnia.
  • Światłoutwardzalny materiał do tymczasowych wypełnień.
  • Światłoutwardzalny uszczelniacz do bruzd z fluorem.
  • Jednoskładnikowy światłoutwardzalny, samowytrawiający system wiążący, wzmocniony cząsteczkami nano.
  • Światłoutwardzalny szkło-jonomerowy materiał wypełnieniowy do ręcznego mieszania.
  • Lakier zawierający fluor w naturalnym kolorze zęba.
  • Podwójnie utwardzalny, płynny, adhezyjny system do odbudowy filarów zębów na bazie kompozytu oraz mocowania wkładów wzmocnionych włóknami szklanymi.
  • Chemoutwardzalny, kompozytowy materiał do tymczasowych koron i mostów.
  • Kolorowy, światłoutwardzalny, kompomerowy materiał wypełnieniowy z brokatem.
1 2 »