1 2 »
  • Wkłady koronowo-korzeniowe z włókna szklanego.
  • Podwójnie utwardzalny materiał kompozytowy do odbudowy zrębu korony.
  • Samopolimeryzująca żywica do wykonywania tymczasowych koron i mostów.
  • Cement tymczasowy.
  • Poliwinylosiloksanowa masa wyciskowa, przeznaczona do rejestracji zgryzu.
  • Poliwinylosiloksanowa masa wyciskowa, przeznaczona do stosowania jako druga warstwa precyzyjnych wycisków dwuwarstwowych.
  • Poliwinylosiloksanowa masa wyciskowa w wersji do automatycznego mieszania, przeznaczona do stosowania jako pierwsza warstwa precyzyjnych wycisków dwuwarstwowych.
  • Poliwinylosiloksanowa masa wyciskowa w wersji do mieszania ręcznego, przeznaczona do stosowania jako pierwsza warstwa precyzyjnych wycisków dwuwarstwowych.
  • Samoutwardzalny, klasyczny cement glasjonomerowy do mieszania ręcznego, przeznaczony do cementowania uzupełnień protetycznych. Charakteryzuje się wysoką siłą łączenia do szkliwa, zębiny i metalu.
  • Jednoskładnikowy, uniwersalny, samowytrawiający system łączący.
1 2 »