• Naturactis to nowoczesny implant stożkowy przeznaczony do stosowania w różnych sytuacjach klinicznych, zarówno w prostych jak i bardzo skomplikowanych procedurach. Idealnie nadaje się np. do implantacji natychmiastowej po ekstrakcji, jak również do implantacji w kości o niskiej gęstości.