1 2 3 4 5 6 7 8 9 »
  • Jednobutelkowy hydrofilny system łączący z nanowypełniaczem
  • Wysokoestetyczny, światłoutwardzalny materiał wypełnieniowy.
  • Mikrohybrydowy kompozyt o podwyższonej wytrzymałości mechanicznej
  • Preparat nadający połysk
  • Światłoutwardzalna, widoczna w RTG pasta na bazie wodorotlenku wapnia.
  • Bioaktywny materiał do wypełnień.
  • Światłoutwardzalny materiał do tymczasowych wypełnień.
  • Wkłady koronowo-korzeniowe z włókna szklanego.
  • Podwójnie utwardzalny materiał kompozytowy do odbudowy zrębu korony.
  • Samopolimeryzująca żywica do wykonywania tymczasowych koron i mostów.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 »