Herculite XRV

Herculite XRV to klasyczny mikrohybrydowy materiał kompozytowy o średniej gęstości, przeznaczony do wypełniania wszystkich klas ubytków, zarówno w zębach bocznych jak i w zębach przednich.

Zastosowanie małej cząsteczki wypełniacza (0.6 μ) gwarantuje dobrą polerowalność materiału. Bardzo szeroka gama kolorystyczna daje ogromną wszechstronność i duże możliwości estetyczne (16 odcieni szkliwnych, 16 odcieni zębinowych, 2 odcienie sieczne, 3 odcienie przyszyjkowe). Odcienie zgodne z kolornikiem VITA.

Opakowanie:
5g strzykawki z materiałem w odcieniach szkliwnych A1E, A2E, A3E, B2E
5g strzykawki z materiałem w odcieniach zębinowych A2D, A3D,
5ml butelka OptiBond Solo Plus,
3g strzykawka z wytrawiaczem Kerr Gel Etchant,
10 jednorazowych końcówek aplikacyjnych do wytrawiacza,
25 jednorazowych tacek do systemów wiążących,
50 jednorazowych aplikatorów

Uzupełnienie:

strzykawka 5g w wybranym odcieniu

Dostępne odcienie:

Odcienie szkliwne:
A1, A2, A3, A3.5, A4, B1, B2, B3, B4, C1, C2, C3, C4, D2, D3, D4

Odcienie zębinowe:
A1, A2, A3, A3.5, A4, B1, B2, B3, B4, C1, C2, C3, C4, D2, D3, D4