« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 »
  • Kompozyt typu flow
  • Kolorowy mikrohybrydowy kompozyt typu flow.
  • Lakier ochronny zawierający fluor.
  • System do dezynfekcji tkanek aktywowanej światłem
  • Światłoutwardzalny modyfikowany żywicą glassjonomer do wypełnień estetycznych.
  • Kondensowalny cement glasjonomerowy do wypełnień w wersji normalnie wiążącej.
  • Kondensowalny cement glasjonomerowy do wypełnień.
  • Glasjonomerowy materiał o działaniu ochronnym i kariostatycznym
  • Samoutwardzalny, modyfikowany żywicą materiał glasjonomerowy do wypełnień.
  • Jednoskładnikowy światłoutwardzalny, samowytrawiający system wiążący, wzmocniony cząsteczkami nano.
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 »